UAB "ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI"
Apie mus
Kontaktai
Aplinkos apsauga
Kokybė
Įmonės istorija
Atestatai

        

Aplinkos apsauga:

    Pagrindinė UAB "Elektrifikacijos darbai" veikla - 0,38 - 35 kV įtampos elektros energijos perdavimo

oro ir kabelių linijų, elektros skirstyklų ir transformatorinių pastočių įrenginių projektavimas, statyba ir

montavimas. Statybos ir montavimo darbus bendrovė vykdo apgyvendintose teritorijose bei natūralioje

gamtinėje aplinkoje.

Bendrovė nuolat rūpinasi ir siekia, kad atlikti statybos montavimo darbai tenkintų užsakovų poreikius,

užtikrintų reikiamą elektros energijos tiekimo kokybę, užtikrintų subalansuotą plėtrą išlaikant švarią ir sveiką

gamtinę aplinką, išsaugant biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę. Bendrovė supranta ir analizuoja sukeliamą

neigiamą poveikį gamtai.

UAB "Elektrifikacijos darbai" vadovybė įsipareigoja:

- Skatinti ir įgyvendinti taršos prevencijos ir nuolatinio gerinimo principus, nuolatos tobulinti strategijas ir

programas atsižvelgiant į techninį išsivystymą, mokslinį supratimą, vartotojų poreikius ir visuomenės

lūkesčius;

- Reikalavimus nuolatiniam gerinimui ir taršos prevencijai taikyti ne tik bendrovės struktūrinams padaliniams,

bet ir kitiems mūsų verslo partneriams - tiekėjams ir rangovams;

- Laikytis visų bendrovei taikytinų ir prisiimamų aplinkos apsaugos teisinių ir kitų reikalavimų;

- taupiai ir racionaliai naudoti žaliavų ir energijos išteklius, naudoti medžiagas, mažiausiai kenksmingas

aplinkai;

- Kurti, plėsti ir valdyti veiklas, atsižvelgiant į subalansuotą išteklių naudojimą, neigiamo poveikio aplinkai, bei

atliekų susidarymo mažinimą, saugų ir atsakingą atliekų tvarkymą;

- propaguoti ir įgyvendinti aplinkos apsaugos politiką, šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai

aplinkos apsaugos požiūriu.

 

 

 

 

             


                                                                                                                                                                                                                © 2014 algis@eld.lt